คู่มือการใช้งานโปรแกรม

คู่มือการใช้งานโปรแกรมภาษาต่างประเทศ (Speex)

 ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

 

วีดีโอสอนการใช้งานโปรแกรมภาษาต่างประเทศ (Speex)

ขั้นตอนการทำแบบฝึกหัด

 

การเข้าใช้งานโปรแกรม

 

การออกจากโปรแกรม

 

การปรับเทียบไมโครโฟน

 

การฝึกออกเสียง

 

การใช้งานโปรแกรม Speex

 

บทสนทนารูปภาพ

 

การ Synchronize เมื่อออกจากโปรแกรมไม่สมบูรณ์

 

ระบบฝึกคำศัพท์